Nie ulega wątpliwości, że nieodłącznym elementem dojrzałości człowieka jest świadomość siebie samego. Świadome życie zależy w głównej mierze od nas samych, od naszej osobistej zgody na to, że „chcę się lepiej poznać”. Samoświadomość jest kluczem do dojrzałości. Wyraża się bowiem pragnieniem poszerzenia świadomości własnej osobowości i własnych możliwości. Jest więc kluczem do lepszego przeżywania własnego życia i wyrazem szacunku do samego siebie. 

Autoanaliza i autorefleksja

Samopoznanie i formowanie własnej tożsamości jest jedną z podstawowych funkcji samoświadomości. To, w jaki sposób będziemy gromadzić, przetwarzać i integrować treści na swój temat, będzie znacząco wpływać na poczucie naszej własnej wartości, czy też wewnętrznej spójności. Bezsprzecznie więc refleksyjny stosunek do życia stanowi fundament naszej tożsamości. Autoanaliza i autorefleksja powinny pomagać nam bardziej rozumieć siebie samych i lepiej postrzegać rzeczywistość. Może się to oczywiście wiązać z doświadczaniem nieprzyjemnych emocji, czy też złego nastroju. To normalne, gdy do głosu dopuścimy prawdę o sobie. Może nawet przez chwilę zaboleć, ale kiedy tę prawdę zrozumiemy, a zdarzeniom nadamy odpowiednie znaczenie, staną się naszymi sprzymierzeńcami. Konfrontacja z faktami, wydarzeniami z przeszłości czy emocjami może bowiem czasami okazać się trudna do przyjęcia, ale musimy mieć świadomość, że są one częścią naszego życia. 

Zostaliśmy wezwani do złożenia swojego życia za innych (1J 3,16).
Pamiętaj jednak, że najpierw musisz mieć życie, by je oddać.

Peter Scazzero

Przeczytaj również: Jak będzie wyglądać druga połowa twojego życia?

Większym zagrożeniem może być bezrefleksyjne podejście do życia, w którym wielu doświadczających nas sytuacji możemy nie rozumieć. Brak w ogóle chęci ich zrozumienia może wpływać na nas destrukcyjnie. Praktykowanie świadomego życia jest ważnym elementem poczucia własnej wartości i wyrazem szacunku do samego siebie. Samoświadomość wpływa bowiem na lepszą jakość naszego psychicznego zdrowia, ale nie tylko. Jest też dobrym bodźcem, by zacząć żyć tylko swoim życiem, bowiem kiedy zajmujemy się pracą nad swoimi słabościami, nie mamy czasu na zajmowanie się słabościami innych ludzi. 

Budowanie świadomego życia

Świadome życie jest stanem naszego umysłu, ale też działaniem. Wiąże się z dużym wysiłkiem i pracą nad sobą. Tak, jak w odkrywaniu góry lodowej, której czubek wystaje ponad zwierciadło wody, tak w pewnych obszarach naszego życia jesteśmy bardziej świadomi, a w innych mniej. Możemy sobie świetnie radzić w życiu zawodowym, ale już w obszarach emocji czy relacji z innymi, nie radzić sobie zbyt dobrze. Pod wodą najczęściej pozostaje wielki, nieodkryty jeszcze przez nas samych obszar naszego jestestwa, naszych możliwości i potencjału. Być może nie miał jeszcze szansy się uzewnętrznić. Warto go powoli odkrywać, by przywrócić go do życia. Warto zadbać, by odkryty czubek góry lodowej pokrył się w końcu bujną roślinnością, symbolicznie przywracając nas do życia w pełni, by z niego czerpać siłę, radość i spełnienie. Samoświadomość jest bowiem kluczem do dojrzałości.

Przeczytaj również: Pozwól sobie na własne życie

Wgląd w nas samych musi przyjść z naszego wnętrza. Nie należy się bać uczuć, które nagle dotrą na powierzchnię naszej świadomości. Nie bójmy się tego, że nas wciągną głębiej. Jeśli za nimi pójdziemy, to damy sobie szansę na dotarcie do naszego wnętrza, gdzie znajduje się źródło naszego poznania. Tylko wtedy, gdy przestaniemy tłumić własne uczucia i im zaprzeczać, będziemy gotowi zaakceptować siebie samych. Akceptacja samych siebie spowoduje nasz powrót do „domu”!     

Możesz stracić to, co masz, ale nie możesz stracić tego, kim jesteś.

Eckhart Tolle

Przeczytaj również: Nie odkładaj siebie na później

Popraw swoją samoświadomość

Już wiesz, że samoświadomość jest kluczem do dojrzałości. Aby ją poprawić warto zatrzymać się na chwilę, by pomyśleć. Poszukaj sfery, w której Twoje życie daje Ci najmniej satysfakcji, albo wręcz sprawia Ci duży ból i popracuj nad nią.

Jeśli chcesz poprawić swoją samoświadomość, możesz odpowiedzieć na kilka przykładowych pytań:

  • Co najbardziej blokuje Cię w Twoim działaniu na co dzień?
  • W jaki sposób możesz wpłynąć na poprawę swoich relacji z innymi ludźmi?
  • W jaki sposób przeżywasz swoje emocje?
  • Czego w swoim życiu boisz się najbardziej?
  • Co możesz zrobić, by poczuć się ze sobą lepiej?